Upravit stránku
Celé toto mistrovství posloužilo místním jako otevírací ceremoniál pro nově vytvořené letiště. Závodů se zúčastnilo dvacet pilotů ze Slovinska a tři piloti ze sousedního Rakouska.

Bohužel počasí moc nepřálo a už páteční zahajovací ceremoniál byl provázen deštěm, který se později změnil v bouřku. Nicméně všichni věřili tomu, že se počasí do sobotního rána umoudří a proběhnou minimálně tři platné kola, aby závod mohl být oficiálně uznán.

Pro piloty začínalo sobotní ráno velice brzy, neboť již na šestou hodinu ranní byl naplánován první „briefing“, kde byli závodníci informováni o první disciplíně, a to orientačním letu. (Poznámka: jedná se proletění určené tratě – v tomto případě trojúhelníku o délce 36 km s otočnými body – mimo to jsou po trati rozmístěny znaky, které musí pilot zakreslit do mapy s co největší přesností. Navíc pilot před startem nahlásí dobu, za kterou trať zdolá, a je důležité se tomuto času maximálně přiblížit).

Během první hodiny se za poměrně dobrého počasí podařilo odstartovat asi polovině závodníkům, bohužel se poté na jednom rameni trojúhelníku vytvořila bouřka, která byla doprovázena silným větrem a disciplínu nebylo možné dokončit. Do cíle doletěl pouze jeden pilot, čímž byla disciplína označena za neplatnou.

Jako druhou disciplínu připravili organizátoři rychlostní zkoušku. Toto kolo se skládalo ze dvou průletů vytyčené tratě o délce cca 300 metrů, přičemž první průlet museli závodníci letět co nepomalejší rychlostí a naopak druhý průlet měl být co nejrychlejší. Dalším pravidlem tohoto kola byla výška letu do 2 metrů nad zemí. Počasí i v tomto kole nedalo závodníkům nic za darmo a mladá živá termika závodníky zlobila jak při průletu na speedu tak i při nataženém padáku při minimální rychlosti.

V kategorii MPG se na prvním místě v této disciplíně umístil Vojko Prah z klubu DMP Štrk, který na svém novém padáku Brontes od firmy SKY uletěl vytyčenou trať v nejlepších časech. V kategorii PPG vyhrál toto kolo Umek Franz z klubu Albatros Celje.

Třetí disciplína čekala dlouho na svůj start, neboť mladému letišti přišel „požehnat“ letecký inspektor, který přerušil na letišti provoz a prováděl důkladnou kontrolu všech potřebných dokumentů k pořádání závodů. Kontrola byla tak důkladná, že vyžadoval ještě neexistující pilotní průkazy na MPG. Nakonec se však spokojil s obyčejnými PG piloťáky a po asi tříhodinové pauze mohl závod opět pokračovat. Lze jen těžko říct, zda-li se opravdu jednalo o podporu téhle akce. Každopádně buďme rádi, že závody mohly, i když s „mírným“ zpožděním, pokračovat další disciplínou, která byla založena na, co nejefektivnějším využití 1 litru paliva. S tímto množstvím paliva se nejdéle udrželi ve vzduchu Zelenko Roman (MPG) a Umek Franc (PPG).

Čtvrtá disciplína prokázala pilotovy schopnosti ovládat padák nízko nad zemí. V prostoru (vrcholy čtverce, kdy strana má 75 metrů) bylo zabodnuto pět kůlů, které museli piloti, co nejrychleji oblétnout v určeném pořadí, přičemž mezi každým obletem se musel pilot dotknout středového kůlu. Vítězi tohoto kola se stali Vojko Prah (MPG) a Igor Marentič (PPG).

Do prvního závodního dne se už více nevešlo a navíc počasí se už také unavilo a poslalo na závodníky déšť.

Počasí dovolilo uskutečnit během nedělního dne pouze jednu disciplínu, ale i přesto mohlo být mistrovství uznáno jako platné, neboť bylo splněno kritérium alespoň čtyř platných uzavřených kol.Nedělním kolem nejlépe prolétli Kavčič Tonček (MPG) a Igor Marentič (PPG). Jednalo se o disciplínu přesnost vzletu a přistání.

Nejlepší schopnosti s padákem prokázali a v celkovém pořadí se nejlépe umístili:

kategorie MPG

místo – Vojko Prah s padákem Brontes od firmy SKY místo – Zelenko Roman s padákem Akros od firmy Swing místo – Kavčič Tonček s padákem Beta od firmy Advance kategorie PPG